Сервиз за смяна на гуми и масла

Сграда 16 в Търговски Център Европа е част политиката на Мениджмънта на комплекса за предлагане на допълнителни услуги на работещите тук.

В нея се помещават автомивка и автосервиз за смяна на масла и гуми.

И двете услуги са насочени, както към вътрешни за комплекса ползватели, така и за външни клиенти.

В сезоните, в които смяната на гуми е наложителна, тук можете да го направите без чакане на опашки, нерви и губене на ценни време.

Тази предоставяна услуга допринася за облика на Търговски Център Европа, като за затворен самостоятено функциониращ комплекс.

Автоцентърът се намира в северната част на комплекса пред северната паркинг зона.

Сградата е лесно достъпна през вход „В” от бул. „Искърско шосе”, както и през вход „А” от бул. „Христофор Колумб” и се намира в непосредствена близост до ресторантите „Бистро Савора” и „Бистро Европа”.