Сграда 9

 

Сграда 9 е преобладаващо складова сграда, залепена за Сграда 12 в северна посока. Разполага с просторни и удобни за складова дейност рампи, гледащи в източна посока. Складовете в тази сграда са разположени на две нива. Достъпът, включително ТИР достъпът са изключително удобни, тъй като се осъществява през вход C на Търговски Център Европа. Складовете в Сграда 9 са удобни за взаимодействие и комбинация със складови площи от Сграда 10 и Сграда 4. Съществува удобен офис на втория етаж.