Банки

Присъствието на три банкови клона в Търговски Център Европа е въпрос на удобство за ползвателите и посетителите на комплекса, и престиж и доверие за Инвеститорите и Мениджмънта на комплекса.

Банката, която дългосрочно присъства на територията на ТЦ Европа е Първа Инвестиционна банка, клон „Европа”.

Тя се намира в Сграда 2 на комплекса, разположена е на удобно и комуникативно място, точно до вход В при влизане от бул. „Искърско шосе”.

С присъствието си клонът увеличава надеждността и повишава репутацията на комплекса.

В  Сграда 1, отвориха врати още два банкови клона: на KBC Банк и Банка ДСК. По този начин услугата се диверсифицира, а това дава възможност за по-голям избор на нашите ползватели и посетители в комплекса.

И трите банкови клона имат наличие на ATM терминали.